Altar + Ambo Kirche Zagersdorf

Taufbecken Kirche Neuerdberg

Altar + Ambo Kirche Mogersdorf

Altar, Ambo + Taufbecken Kirche

Engel Aurora Weißgold